KRS 0000225512 POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP Z O.O., NIP 5832878483

Dzięki temu PFR uruchomi zupełnie nowy mechanizm finansowy. Firmom malutkim i tylko nieco mniejszym, ale i średnim pochodzącym z województwa pomorskiego proponujemy możliwość pozyskania funduszów unijnych w postaci pożyczek w ramach naszych Regionalnych i Subregionalnych Funduszy https://brunellahorna.com.pe/poyczki-gotowkowe-bez-zawiadcze-o-dochodach-online/ Pożyczkowych. Skupiamy się przy tym na zapewnianiu bardzo preferencyjnych ich warunków, również tym, którym nie udało się (albo którzy z góry wiedzą, że się nie uda) pozyskanie środków za pośrednictwem finansowania bankowego, a zatem tego najbardziej klasycznego i popularnego.

pomorski fundusz pozyczkowy

Jest też możliwa nawet półroczna karencja spłaty. Co istotne przy pożyczce nie jest wymagany wkład własny.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy prowadzi nabór wniosków na Pożyczkę OZE

Powyższe formy wsparcia przedsiębiorstw mają za zadanie w znacznym stopniu przyczynić się do wzmocnienia działań inwestycyjnych MŚP, zapewnić im dynamiczny rozwój i przewagę konkurencyjną na rynku. Przekazane środki finansowe przy współudziale środków Pośredników Finansowych wykorzystywane będą do udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Pożyczka OZE wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii w województwie pomorskim ze środków unijnych. Mieszkańcy pomorskiego mogą liczyć na długi okres spłaty, niskie wymagania co do wkładu własnego i możliwość pozyskania stosunkowo dużych środków finansowych na któryś z wyżej wspomnianych celów.

Planowane wsparcie jest skierowane do przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) działających na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Główną działalnością Spółki jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim najlepsze chwilówki przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego ze środków europejskich oraz własnych. Fundusz dociera do przedsiębiorców działających na terenie całego województwa, oferując im możliwość pozyskania źródeł finansowania na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej.

POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP Z O O KRS: 0000225512, NIP: 5832878483, REGON:

Został powołany do życia w 2004 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego. Jesteśmy spółką z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, której priorytetem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa pomorskiego. Fundusz udziela wsparcia pozadotacyjnego w formie pożyczek finansowanych ze środków unijnych oraz ze środków Województwa Pomorskiego. W swojej ofercie posiada pożyczki na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych, tworzenie nowych lub utrzymanie dotychczasowych stanowisk pracy w przedsiębiorstwach, a także na wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym przez osoby bezrobotne. Przedsięwzięć gospodarczych na kwotę ponad 312 mln zł. Z o.o.został powołany do życia w 2004 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji, a także wzmocnienie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego.

 • Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.
 • Właśnie to wszystko składa się na tak zwane preferencyjne warunki.
 • Dzięki temu PFR uruchomi zupełnie nowy mechanizm finansowy.

Dodatkowo dla instalacji do 50kW wprowadzona została uproszczona forma aplikowania. Z pożyczki mogą skorzystać przedsiębiorcy i inni inwestorzy, w tym instytucje chcące wybudować instalację OZE w celach komercyjnych (np. farmy fotowoltaiczne, biogazownie), jak i w celu oszczędności na kosztach energii elektrycznej i cieplnej (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory solarne, kotłownie na biomasę). Pożyczka Ogólnorozwojowa do 1,5 mln zł dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na wydatki o charakterze inwestycyjnym, inwestycyjno – obrotowym oraz w 100% obrotowym. Pożyczka dostępna z Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. Został utworzony w 2004 roku przez Samorząd Województwa, który wraz z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Ruszają cykliczne konsultacje dla przedsiębiorców prowadzone przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Właśnie to wszystko składa się na tak zwane preferencyjne warunki. To miejsce, gdzie można dokonać rejestracji firmy oraz zasięgnąć porad i konsultacji. Również tutaj funkcjonuje jedyny w powiecie tczewskim inkubator przedsiębiorczości i strefa coworkingu. Wsparcie inwestycyjne przyczyniające się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warunki finansowe pożyczki OZE są bardzo korzystne (oprocentowanie stałe od 0,25% w skali roku, brak prowizji).

 • Pożyczka Ogólnorozwojowa do 1,5 mln zł dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na wydatki o charakterze inwestycyjnym, inwestycyjno – obrotowym oraz w 100% obrotowym.
 • Mieszkańcy pomorskiego mogą liczyć na długi okres spłaty, niskie wymagania co do wkładu własnego i możliwość pozyskania stosunkowo dużych środków finansowych na któryś z wyżej wspomnianych celów.
 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy spełniająca obowiązek informacyjny wynikający z RODO jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PFP Sp.
 • Został utworzony w 2004 roku przez Samorząd Województwa, który wraz z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundusz nie jest spółką komercyjną, a zysk przeznaczany jest na działalność statutową i podwyższanie kapitału pożyczkowego. Jako Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Słupskim Inkubatorem Technologicznym, na bieżąco monitorujemy przebieg pandemii i jej wpływu na sferę społeczno-gospodarczą. Finansowanie do 100% kapitału obrotowego przedsiębiorstw. Do 50% wartości pożyczki można przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego. Inwestycje przyczyniające się do powstania nowych trwałych miejsc pracy. Oferowane wsparcia znajdą Państwo na stronie .

Informacje w sliderze

Nie są pobieranie żadne opłaty za obsługę finansowania. Pożyczki będą udzielane przez wybranych przez PFP pośredników. Szczegółowe informacje o Pożyczce Ogólnorozwojowej na stronie PFP. Polska Fundacja Przedsiębiorczości to instytucja ukierunkowana na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski północno-zachodniej. PFP oferuje firmom sektora MŚP pomoc szkoleniowo – doradczą i finansową.

To spółka „non profit” utworzona przez władze samorządowe województwa pomorskiego w celu wspierania pomorskich mikro i małych przedsiębiorców, zarówno początkujących jak i funkcjonujących już od dłuższego czasu, poprzez udzielanie niskooprocentowanych, łatwo dostępnych pożyczek. Oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę referencyjną określaną przez Komisję Europejską. Dzięki dokapitalizowaniu Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dz. 5.1.1), jego kapitał pożyczkowy powiększył się z kwoty 12 milionów złotych o kolejne 36 milionów. Pieniądze te trafią w formie pożyczek do przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Powstał w 2015 roku z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego. Jego zadaniem jest wspieranie mikro, małych i średnich firm oraz samorządów miejskich poprzez udzielanie finansowania na prostych zasadach i preferencyjnych warunkach. Fundusz dostarcza narzędzia przedsiębiorstwom i miastom, aby wspólnie z nimi wzmocnić rozwój gospodarczy naszego regionu.

Kącik Przedsiębiorcy

Pożyczka dedykowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotkniętych negatywnymi skutkami finansowymi spowodowanymi COVID-19. Pożyczka dedykowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

pomorski fundusz pozyczkowy

Maksymalna kwota wsparcia to 1,5 mln zł. Okres wpłaty jest uzależniony od wartości pożyczki oraz jej przeznaczenia i wynosi do 36 lub do 60 miesięcy.

Dom Przedsiębiorcy

Pod swoje skrzydła z chęcią bierzemy mikro- i małe przedsiębiorstwa, które zatrudniają maksymalnie pięćdziesiąt osób, jednak nie zamykamy się również na przedsiębiorców średniej wielkości (do 250 pracowników). Niezależnie od tego, z kim współpracujemy, zawsze podchodzimy do niego w pełni indywidualnie, zapewniając mu atrakcyjne warunki zarówno pozyskania, jak i spłaty pożyczki. Z pożyczek może skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwo działające na ternie województwa pomorskiego, a także osoby pragnące uruchomić własną działalność gospodarczą, w tym szczególnie osoby bezrobotne oraz absolwenci szkół wyższych i innych typów szkół. Przedsiębiorca zainteresowany tą formą wsparcia może skorzystać z usług funduszy pożyczkowych. Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek głównie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie obsługiwanym przez fundusz. Niektóre fundusze mogą udzielić pożyczki również osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. Pomorski Fundusz Pożyczkowy wraz z instytucjami partnerskimi oferuje pożyczki dla pomorskich przedsiębiorców.

 • Inkubator Przedsiębiorczości jest przedsięwzięciem Gminy w zakresie wspierania działających oraz zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców na obszarze powiatu tczewskiego.
 • Pandemia koronawirusa ma bardzo negatywne oddziaływanie na gospodarkę.
 • PFP oferuje firmom sektora MŚP pomoc szkoleniowo – doradczą i finansową.
 • Pożyczka dedykowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Umowa pomiędzy Funduszem a pośrednikami bezpośrednio udzielającymi pożyczek została podpisana 1 lipca 2022 r. Pieniądze pożyczki bez baz przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw i można je wykorzystać na rozwój firmy lub inwestycje obrotowe.

Aktualna oferta pożyczek K

Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych . Brak danych o sprawozdaniach finansowych opublikowanych w Monitorze Polskim B podmiotu “Pomorski Fundusz Pożyczkowy https://il.ink/blog/pozyczki/poyczka-na-dziaalno-na-firm-bez-bik/ Sp. z o.o.”. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy spełniająca obowiązek informacyjny wynikający z RODO jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PFP Sp. Zwiększanie sprzedaży dzięki poprawie użyteczności… Więcej informacji na temat działalności można znaleźć na stronachKujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Wsparcie solidnego partnera zawsze ułatwia osiągnięcie celu.

 • Do tego pożyczka ma zerowe oprocentowanie.
 • Pożyczki będą udzielane przez wybranych przez PFP pośredników.
 • Firmom malutkim i tylko nieco mniejszym, ale i średnim pochodzącym z województwa pomorskiego proponujemy możliwość pozyskania funduszów unijnych w postaci pożyczek w ramach naszych Regionalnych i Subregionalnych Funduszy Pożyczkowych.
 • Z pożyczki mogą skorzystać przedsiębiorcy i inni inwestorzy, w tym instytucje chcące wybudować instalację OZE w celach komercyjnych (np. farmy fotowoltaiczne, biogazownie), jak i w celu oszczędności na kosztach energii elektrycznej i cieplnej (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory solarne, kotłownie na biomasę).

O tym, że prowadzenie działalności gospodarczej bez finansowego zabezpieczenia jest niemożliwe, nie trzeba nikogo przekonywać. Co jednak zrobić, jeśli potrzebne jest finansowe wsparcie? Najlepiej zgłosić się do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, który właśnie uruchomił kolejną edycję mechanizmu finansowego Pożyczki Rozwojowej. Było to możliwe dzięki wsparciu samorządu województwa pomorskiego, który przeznaczył na ten cel 56 mln zł. Jest to kontynuacja dotychczasowej polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd województwa z wykorzystaniem środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej pozostających w dyspozycji. Oferta na pożyczki, z jaką wychodzi nasza fundacja skierowana jest przede wszystkim do tych firm z województwa pomorskiego, które są w potrzebie, a które nie są ogromnych rozmiarów.

Inkubator Przedsiębiorczości jest przedsięwzięciem Gminy w zakresie wspierania działających oraz zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców na obszarze powiatu tczewskiego. Pandemia koronawirusa ma bardzo negatywne oddziaływanie na gospodarkę. Firmy, aby się utrzymać muszą redukować koszty działalności. W skrajnych przypadkach może to być nawet zwalnianie pracowników i likwidacja firmy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w oparciu o rządową tzw. O udzielenie wsparcia wnioskować może każdy pomorski przedsiębiorca. Można ją otrzymać na finansowanie działalności o charakterze inwestycyjnym i obrotowym.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy umożliwia dostęp do kapitału, który pomaga realizować plany rozwoju biznesu. © 2023 Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Usługi Funduszu bazują na szybkich, maksymalnie uproszczonych procedurach – od przedsiębiorców wymaga się tu minimum dokumentów.

Leave a Comment